Bureau Van Beek

Bouwkundig tekenwerk en -advies

Vergunningvrij bouwen

Sinds de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is ingegaan zijn de regels voor vergunningvrij bouwen versoepelt: er is heel veel ruimte gekomen om zonder een vergunning een uitbouw te maken, of een bijgebouw te bouwen.

Vergunningvrij bouwen betekent overigens niet regelvrij bouwen. Ook als je vergunningsvrij gaat bouwen moet je aan alle regels voldoen die o.a.
het Bouwbesluit stelt. Dit houdt in dat een bouwwerk constructief in orde moet zijn, maar ook moet voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bijvoorbeeld: isolatie, afmetingen, daglichttoetreding en ventilatie.

Wij zijn volledig op de hoogte van alle mogelijkheden om met of zonder vergunning te kunnen bouwen, zo kunnen we samen een plan maken waarin uw wensen vertaald zijn, en tegelijkertijd alle mogelijkheden worden benut. Zeker in deze tijd van economische onzekerheid kan een verbouwing uitkomst bieden in het realiseren van uw wensen op woon- en leefruimte.
Een goed plan biedt daarnaast de mogelijkheid om goede vergelijkbare offertes te vragen aan aannemers. Wij kunnen u daarbij desgewenst adviseren en begeleiden.

Bureau Van Beek zorgt dat zij volledig op de hoogte blijft van regels rondom bouwen en verbouwen, en volgt regelmatig cursussen en trainingen voor het toepassen van de gewijzigde regels omtrent vergunningvrij bouwen.
Wij zijn u dan ook graag van dienst bij het adviseren van u en uw klanten over de manier waarop deze regelingen moeten worden toegepast, en hoe zij zo slim mogelijk kunnen worden toegepast.

Schroom niet om contact op te nemen om uw projecten of plannen door te spreken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Neem dan contact met ons op.